Jo Van Acker

Vennoot ondernemingsrecht

Jo Van Acker stond samen met Walter Van Steenbrugge aan de wieg van het kantoor. Hij leidt het team advocaten in de ondernemingscel samen met Karel Paelinck en ontzenuwt er de meest complexe zaken.

Jo Van Acker en Walter Van Steenbrugge leerden elkaar kennen als stagiairs in het advocatenkantoor van voormalig minister Luc Van den Bossche. Ze deelden eenzelfde visie en gedrevenheid en beslisten samen een eigen kantoor op te richten, dat later werd versterkt door Christine Mussche en inmiddels is uitgegroeid tot het huidige VSA advocatenkantoor.

Als ‘man achter de schermen’ voor de ‘pleiters’ Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, heeft Jo Van Acker een enorm rijke ervaring opgedaan, niet alleen in de organisatie en verbetering van de interne processen van het kantoor, maar ook inhoudelijk juridisch, in heel veelzijdige en zeer talrijke en uitdagende dossiers. Dit aanvankelijk in administratief recht en strafrecht, maar nadien, naarmate het kantoor verder uitgroeide, vooral in verbintenissenrecht, en later specifiek ook in beslagrecht, bancair recht en ondernemingsrecht.

Het team van ondernemingsadvocaten werkt vandaag met diverse ‘specialisten’, die zich elk hebben toegelegd op hun eigen deelterrein in het ondernemingsrecht, waarbij Jo Van Acker (naast de dossiers die hij in zijn eigen voorkeurmateries behandelt) tevens fungeert als ‘coach’ en ‘generalist’. Op die wijze wordt de gespecialiseerde kennis van elke advocaat in de ondernemingscel zoveel als mogelijk gekoppeld aan de kennis, ervaring en het strategisch inzicht dat Jo Van Acker doorheen de jaren opbouwde.

CONTACT

0032 (0)9 269 10 69
jo.vanacker@vsadvocaten.be
personal assistant: Yasmine Potier, yasmine.potier@vsadvocaten.be0032 (0)9 269 10 66

nl_BENL