SDP_2.width-1920.jpegquality-75

Vermogens- en successieplanning

VSA adviseert en begeleidt haar cliënten op een objectieve en onafhankelijke wijze bij al hun vragen omtrent vermogens- en successieplanning. Hierbij staan de noden en wensen van de cliënt centraal en vormen zij het uitgangspunt in specifieke situaties.

Wij werken nauw samen met uw boekhouder, fiscalist, notaris, … om tot een op maat gesneden oplossing te komen, dewelke volledig aan uw noden en wensen beantwoordt. Zo nodig werken wij conflictbeheersend, waarbij wij op basis van dialoog verdere discussies binnen de familie dan wel het familiebedrijf trachten te minimaliseren en naar een evenwichtige situatie om te zetten.

Onze kennis, ervaring en discretie zorgen voor uw gemoedsrust doorheen de jaren.

Onze specialistEN

nl_BENL