charles-deluvio-AT5vuPoi8vc-un.width-1920.jpegquality-75

Vennootschappen en verenigingen

Ondernemers beschikken over verschillende mogelijkheden om samenwerkingen tot stand te brengen via een vennootschap of een vereniging. Goede statuten vormen daarbij een noodzakelijke basis. Met de redactie van doordachte overeenkomsten met aandeelhouders, managers en/of andere partners kan een onderneming daarenboven anticiperen op alle mogelijke onenigheden en/of problemen.

VSA streeft ernaar om als partner aan de zijde van uw onderneming te staan. Wij staan in voor corporate housekeeping en begeleiden u doorheen het volledige proces van herstructureringen en overnames.

In geval van geschillen behartigt de ondernemingscel van VSA uw belangen met de grootste zorg, of het nu in minnelijke onderhandelingen of in een procedure voor de rechtbank is.

De afdeling vennootschappen en verenigingen beschikt onder meer over een bijzondere kennis en ervaring inzake:

  • oprichting van vennootschappen en verenigingen
  • corporate housekeeping, waaronder de conformering van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (lees hier een blog- en opiniebijdrage);
  • begeleiding van overnames en herstructurering van vennootschappen en verenigingen
  • redactie van aandeelhouders-, management- en andere vennootschapsrechtelijke overeenkomsten (lees hier een blog- en opiniebijdrage)
  • redactie van familiecharters en begeleiding bij de family governance, zoals onder andere de organisatie van familieraden
  • bijstand van vennootschappen, verenigingen en hun aandeelhouders, leden en bestuurders bij conflicten, waaronder geschillen tussen aandeelhouders en leden van verenigingen, geschillen inzake bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen naar aanleiding van een overname
  • bijstand bij het vervullen van de wettelijke verplichting van het UBO-register, en zo nodig het indienen van een aanvraag tot beperking van de zichtbaarheid van de informatie

Onze specialistEN

nl_BENL