giammarco-boscaro-zeH-ljawHtg-.width-1920.jpegquality-75_yY4WXaM

Invorderingen en Beslag- en Executierecht

Het is voor iedere onderneming cruciaal dat zij haar schuldenaars desnoods kan dwingen om hun verbintenissen na te komen. In het andere geval zouden overeenkomsten en zelfs vonnissen die niet vrijwillig worden nageleefd dode letter blijven.

De ondernemingscel van VSA kan u wegwijs maken bij het kiezen van de juiste beslag- en executiemaatregel teneinde uw rechten zo goed en efficiënt mogelijk te vrijwaren en te doen gelden.

Daarnaast is het van belang om te vermijden dat een procedure wordt opgestart die eindigt met de teleurstellende vaststelling dat de tegenpartij onvermogend is. De ondernemingscel van VSA kan bij de aanvang van het dossier een analyse maken van het vermogen van de tegenpartij. Daarna kan bewarend beslag gelegd worden, om de gedetecteerde vermogenbestanddelen te blokkeren in afwachting van een gerechtelijke uitspraak.

Wij kunnen u in het bijzonder bijstaan bij:

 • Bewarende maatregelen (bewarend beslag, aanstelling sekwester, etc.);
 • Minnelijke invordering van schulden;
 • Invordering van Onbetwiste Geldschulden (IOS-procedure)(lees ook deze Opinie & Blog-bijdrage);
 • Uitvoerende maatregelen zoals:
  • beslag onder derden (loonbeslag, bankbeslag, beslag op huurgelden en andere inkomsten, op aandelen, vorderingen in rekening-courant, etc.)
  • beslag op onroerend goed (huizen, gronden, etc.) en aanstelling notaris met het oog op de organisatie van een openbare verkoop
  • beslag op roerend goed (meubels, voertuigen, etc.)
 • Verzoek om rekeninginformatie (hier lees je meer over het verzoek om rekeninginformatie)
 • Evenredige verdeling en rangregeling
 • Dwangsommen
 • Kantonnement
 • Beslag tot terugvordering en pandbeslag
 • Revindicatie of terugvordering van onterecht beslagen goederen
 • Aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot de gerechtsdeurwaarder en het notariaat
 • De aanstelling van een curator over een onbeheerde nalatenschap
 • Pauliaanse vorderingen, simulatie, etc.

Onze specialistEN

nl_BENL