FAILLISSEMENT EN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID (DEEL 3): KENNELIJK GROVE FOUT, WAT IS DAT JUIST?

In principe ondervindt een bestuurder geen financiële gevolgen van het faillissement van de vennootschap die hij bestuurt. Hij is namelijk niet persoonlijk verbonden tot de schulden die de vennootschap aanging. Het is evenwel belangrijk als bestuurder om te beseffen dat, in bepaalde omstandigheden, hij wel kan worden veroordeeld tot betaling...

nl_BENL